top of page

OPEN CALL do trzeciego numeru magazynu Connecting Audiences Polska

Ogłaszamy otwarty nabór tekstów do trzeciego numeru magazynu „Connecting Audiences Polska”, którego wydawcami są NU Foundation i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu.


Tematem przewodnim numeru jest słuchanie publiczności. Szukamy tekstów, których autorzy w atrakcyjny i wyczerpujący sposób opiszą:

  • działania, projekty lub narzędzia związane z badaniem i diagnozowaniem publiczności,

  • działania, projekty lub narzędzia umożliwiające odbiorcom działań kulturalnych dzielenie się doświadczeniami, opiniami i potrzebami,

  • działania lub projekty oddolne i społeczne, dające odbiorcom (także nieprofesjonalnym) realny wpływ na działanie organizacji kultury i budowanie ich oferty,

  • interakcje z publicznością oparte na wiedzy, badaniach, doświadczeniach z obszaru: kognitywistki, psychologii poznawczej, percepcji zmysłowej, estetyki, komunikacji niewerbalnej.

Czekamy na teksty mające charakter:

  • studiów przypadków,

  • opisów dobrych praktyk,

  • prezentacji badań.


Aby wziąć udział w naborze należy:

- zapoznać się z regulaminem,


Zgłoszenie należy przesłać do 11.10.2021 r. (do godziny 23.59)


Pod uwagę będą brane wyłącznie teksty, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Zależy nam, żeby prezentowały one nie tylko same zjawiska, ale zawierały również wnioski możliwe do zastosowania w praktyce przez profesjonalistów w kulturze. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja składająca się z członków zespołu redakcyjnego „Connecting Audiences Polska” wybierze do współpracy od jednego do trzech autorów. Teksty gotowe do publikacji należy przesłać do 2.11.2021 r.


Autorzy tekstów opublikowanych w drugim numerze polskiej edycji magazynu otrzymają wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto (trzysta złotych brutto).


Zachęcamy do dołączenia do grona autorów „Connecting Audiences Polska” i współtworzenia pierwszego w Polsce magazynu dla profesjonalistów kultury.Comentarios


bottom of page