top of page

OPEN CALL do piątego numeru magazynu Connecting Audiences Polska

Ogłaszamy otwarty nabór tekstów do piątego numeru magazynu „Connecting Audiences Polska”, którego wydawcami są NU Foundation i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu.


Tematem przewodnim numeru będzie dostępność. Szukamy tekstów, które w atrakcyjny i wyczerpujący sposób opisywać będą zjawiska, związane z rozumieniem i definiowaniem dostępności w kulturze oraz realizowaniem działań o charakterze włączającym.

Czekamy na teksty mające charakter:

- studiów przypadków

- opisów dobrych praktyk

- prezentacji badań dotyczących tego tematu.


Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem naboru.


Zgłoszenie należy przesłać do 18.11.2022 r. (do godziny 23.59)


Pod uwagę będą brane wyłącznie teksty, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Zależy nam, żeby prezentowały one nie tylko same zjawiska, ale zawierały również wnioski możliwe do zastosowania w praktyce przez profesjonalistów w kulturze. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja składająca się z członków zespołu redakcyjnego „Connecting Audiences Polska” wybierze do współpracy dwóch autorów. Teksty gotowe do publikacji należy przesłać do 2.12.2022 r.


Autorzy tekstów opublikowanych w piątym numerze polskiej edycji magazynu otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych brutto).


Zachęcamy do dołączenia do grona autorów „Connecting Audiences Polska” i współtworzenia magazynu dla profesjonalistów kultury.

bottom of page