top of page

OPEN CALL

Ogłaszamy otwarty nabór tekstów do drugiego numeru magazynu Connecting Audiences Polska

Tematem przewodnim numeru będą partnerstwa w kulturze. Szukamy tekstów w atrakcyjny i wyczerpujący sposób opisujących działania, w których decydującą rolę odegrała siła synergii. Teksty mogą, ale nie muszą, uwzględniać kontekst walki z pandemią. Czekamy na teksty mające charakter:

  • studiów przypadków,

  • opisów dobrych praktyk,

  • prezentacji badań.
Aby wziąć udział w naborze należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie należy przesłać do 29.01.2021 r. (do godziny 23.59)
Pod uwagę będą brane wyłącznie teksty, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Zależy nam, żeby prezentowały one nie tylko same zjawiska, ale zawierały również wnioski możliwe do zastosowania w praktyce przez profesjonalistów w kulturze.


Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja składająca się z członków zespołu redakcyjnego „Connecting Audiences Polska” wybierze do współpracy od jednego do trzech autorów. Teksty gotowe do publikacji należy przesłać do 28.02.2021 r.

Autorzy tekstów opublikowanych w drugim numerze polskiej edycji magazynu otrzymają wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto (trzysta złotych brutto).

Zachęcamy do dołączenia do grona autorów „Connecting Audiences Polska” i współtworzenia pierwszego w Polsce magazynu dla profesjonalistów kultury.


Comentarios


bottom of page