top of page

CONNECTING
AUDIENCES
POLSKA

Connecting Audiences International jest interdyscyplinarną i międzynarodową przestrzenią debaty i refleksji. W duchu odkrywania i współpracy badamy, dyskutujemy i upowszechniamy praktyki, które stawiają publiczność w centrum działań kulturalnych. Wielogłosowość i otwartość to nasze znaki rozpoznawcze.

Kultura, dziedzictwo, sztuka – wzbogacają nasze życie, dają nam głos i możliwość wywierania wpływu na nasze otoczenie. W czasach intensywnie zachodzących zmian, w których poszerzanie pola kultury wydaje się szczególnie potrzebne, Connecting Audiences wpisuje się w ten trend, identyfikując i popularyzując inspirujące pomysły i wybrane praktyki pokazujące, jak poprawa dostępu i zwiększenie uczestnictwa w kulturze wzbogacają ludzkie życia. Magazyn jest dla czytelników źródłem wiedzy, platformą do dzielenia się doświadczeniami, pomoże w analizowaniu i zrozumieniu danych, umożliwi poznanie nowych formatów i pomysłów wpływających na uczestnictwo oraz zaangażowanie publiczności.

W przyjętej przez nas perspektywie kultura nie ogranicza się do roli społecznego wyróżnika. Nasz cel jest zgoła inny. Kultura musi być przestrzenią wolności, w której konsumpcja ustępuje miejsca uczestnictwu. Nie idzie wyłącznie o jej demokratyzację. Powinna ona obejmować bowiem tworzenie nowych pomysłów, aktywności, dzieł i innych dóbr kultury, ich upowszechnianie i współdzielenie. A działania związane z rozwojem publiczności muszą lokować się w jej centrum.

Dlatego właśnie magazyn Connecting Audiences:

  • przedstawia inspirujące historie i przykłady wchodzenia w relację z publicznością, włączania perspektywy publiczności do codziennego funkcjonowania świata kultury,

MAGAZYN JEST DLA CZYTELNIKÓW ŹRÓDŁEM WIEDZY, PLATFORMĄ DO DZIELENIA SIĘ DOŚWIADCZENIAMI, POMOŻE W ANALIZOWANIU I ZROZUMIENIU DANYCH, UMOŻLIWI POZNANIE NOWYCH FORMATÓW I POMYSŁÓW WPŁYWAJĄCYCH NA UCZESTNICTWO ORAZ ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNOŚCI
  • prezentuje najciekawsze zasoby, uwzględniające lokalną, regionalną i globalną perspektywę, oraz wywiady z liderami, inicjatorami zmian w kulturze z całego świata,

  • promuje ponadnarodowy dialog wokół tematów związanych z zarządzaniem w kulturze i polityką kulturalną,

  • wspiera i docenia potęgę różnorodności, uwalniając jej twórczy potencjał.

zespół redakcyjny
Piotr Firych
Piotr Firych nr 1.jpg

dr PIOTR FIRYCH

REDAKTOR

Badacz, dydaktyk oraz autor strategii z obszaru kultury i komunikacji. Doktor nauk o kulturze (UAM w Poznaniu). Posiada wykształcenie w zakresie marketingu i studiów latynoamerykańskich (Aalborg University w Danii), a także – dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie). Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Od 2013 roku współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, a od 2016 roku – Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc w Warszawie. Współtwórca pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych poświęconego koncepcji audience development („Rozwój publiczności”, UAM w Poznaniu). Gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach 2013-2015 rzecznik prasowy festiwalu Akademia Gitary.

Mikołaj Maciejewski
Mikołaj Maciejewski 2.jpg

MIKOŁAJ MACIEJWSKI

REDAKTOR

Kulturoznawca, koordynator i producent wydarzeń artystycznych.

Przez kilkanaście lat związany z fundacją poznańskiego festiwalu Malta. Współorganizował wiele spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów, wystaw i pokazów filmowych najważniejszych maltańskich artystów ostatnich dwóch dekad (m.in. Jan Fabre, Luk Perceval, Tim Etchells, Jan Lauwers / Needcompany, Radiohead, Nine Inch Nails).

Od stycznia 2012 do lutego 2019 roku pracował w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, na stanowisku głównego producenta i koordynatora programu Stary Browar Nowy Taniec. Z sukcesami angażował się w liczne projekty o charakterze międzynarodowym (European Dancehouse Network, moduldance, SPAZIO, VARPA, Aerowaves czy Identity.Move!). Przez ostatnie trzy lata pracy dla ASF pełnił funkcję pełnomocnika zarządu fundacji.

Od kilku lat fascynuje go tematyka związana z rozwojem publiczności. W 2015 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem było stworzenie podręcznika dobrych praktyk z zakresu audience development. Dzięki stypendium uczestniczył w prestiżowych konferencjach i szkoleniach oraz odbył szereg wizyt studyjnych w europejskich instytucjach kultury. Jest alumnem Atelier for Young Festival Managers (Gwangju, Korea Południowa), absolwentem IV. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz absolwentem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Rozwój publiczności realizowanych w ramach międzynarodowego programu CONNECT. Knowledge Alliance for Audience Development.  W 2019 roku założył firmę szkoleniowo-produkcyjną AudienceLab.W NU Foundation pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jego główne obszary działania to rozwój i angażowanie widowni oraz produkcja wydarzeń. Zdobytą za granicą wiedzę wprowadza w życie dopasowując ją do realiów polskich instytucji kultury.​

Marcin Poprawski
Marcin Poprawski (photo by Arek Berbecki

dr MARCIN POPRAWSKI

REDAKTOR

Pracownik HUMAK University of Applied Sciences (Turku, Finlandia) oraz Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, gdzie kieruje Regionalnym Obserwatorium Kultury oraz studiami podyplomowymi “Rozwój publiczności”; w latach 2016-2019 prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM. Wykładowca EUV we Frankfurcie nad Odrą oraz Akademii Dziedzictwa w Krakowie (MCK/UEK). Absolwent muzykologii (UAM) oraz programu Teaching Cultural Policies (CEU w Budapeszcie), stażysta Centre for Cultural Policy Studies (University of Warwick, Coventry). Jego zainteresowania badawcze i praca dydaktyczna obejmują pogranicze polityk kulturalnych, zarządzania w kulturze oraz estetyki. Ekspert Związku Miast Polskich, EENC (European Expert Network on Culture) oraz NU Foundation. Wiceprezes międzynarodowej sieci ENCATC w Brukseli (2013-18), członek rady naukowej „The Journal of Cultural Management and Cultural Policy” (Fachverband Kulturmanagement). W latach 1998-2014 menedżer muzyczny oraz współtwórca i dyrektor ośmiu edycji międzynarodowego festiwalu Akademia Gitary.

Agata Wittchen-Barełkowska
Agata Wittchen-Barełkowska 2.jpg

dr AGATA WITTCHEN-BAREŁKOWSKA

REDAKTOR

Prezes zarządu NU Foundation, menedżer kultury, autor strategii z obszaru kultury i komunikacji, badacz i wykładowca. Od piętnastu lat zajmuje się komunikacją, produkcją i promocją kultury. Współpracowała z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, takimi jak: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Malta Festival Poznań, Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Teatr Nowy w Poznaniu, International Cochran Piano Competition, Teatr Jaracza w Łodzi, Bayerische Staatsoper w Monachium.

Od 2017 roku współtworzy z Mikołajem Maciejewskim NU Foundation. Fundacja prowadzi badania, tworzy strategie, wspiera rozwój instytucji kultury i profesjonalizację kadr kultury. Działa także na rzecz łączenia środowisk kultury i biznesu. 

Jako wykładowca współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w ramach studiów podyplomowych poświęconych koncepcji audience development („Rozwój publiczności”) oraz z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Redaktor magazynu „Connecting Audiences Polska”. Pracuje również jako trener biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) w zakresie wystąpień publicznych i komunikacji. Tworzy strategie komunikacyjne i treści dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. 

bottom of page